Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Strona Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Lipczyńska.
 • E-mail: bibl.bar@interia.pl
 • Telefon: ( 12) 387-16-41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GBP
 • Adres: Baranówka 6
  32-010 Luborzyca
 • E-mail: bibl.bar@interia.pl
 • Telefon: 123871641

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy
Baranówka 6, 32-010 Luborzyca

Do budynku, gdzie znajduje się lokal Biblioteki Publicznej znajduje się wejście główne
Z którego korzystają również inne Instytucje działające w tym samym budynku. 
 Pozostałe wejścia ( ogólnie 3) znajdują się na innych ścianach budynku.
Korzysta się z nich w czasie organizacji różnych imprez i spotkań.
Tył budynku zabezpiecza kolejne wejście tzw.awaryjne.Teren przed budynkiem
Jest parkingiem dla wszystkich kto korzysta z wejścia i pobytu wewnątrz.
Monitoring obrazuje i zapisuje zajścia i zdarzenia na zewnątrz.
Wejście, które prowadzi do lokalu Biblioteki jest łatwe, z jednym stopniem podwyższenia.
Przed wejściem znajduje się także metalowa barierka .Korytarz prowadzący do pomieszczenia biblioteki jest prosty , długi i oświetlony lampami ( okien brak)
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i toaleta na parterze .
 W budynku nie ma windy.
Do budynku i  niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

GBP w Baranówce

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   10.00 - 18.00
Dwie ostatnie
soboty miesiąca
  9.00 - 13.00

GBP Filia w Kocmyrzowie

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek     10.00 - 14.00
Wtorek   14.00 - 18.00
Środa   14.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 14.00
Piątek   14.00 - 18.00

GBP Filia w Goszczy

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   14.30 - 18.00
Wtorek   10.00 - 13.30
Środa   14.30 - 18.00
Czwartek   10.00 - 13.30
Piątek    14.30 - 18.00

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny