Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

GBP w Baranówce

Czcionka:

Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru, to również czytelnicy na przestrzeni minionych lat, który tworzyli historię i kształt biblioteki. Ich chęć zgłębiania wiedzy, poznawania świata i osobiste zaangażowanie w rozwój placówki są bodźcem do wspólnego działania na polu upowszechniania czytelnictwa.

Rys historii GBP Filii w Baranówce powstał w oparciu o materiały źródłowe, które stanowią istotę życia i działalności biblioteki czyli księgi inwentarzowe i dzienniki. Pierwsza księga inwentarzowa na stronie tytułowej po minionym okresie 54 lat informuje, że była to Biblioteka Gromadzka w Luborzycy, terytorialnie należąca do woj. Kraków i powiatu Miechowskiego. Pierwszego wpisu do inwentarza książek dokonano 15 września 1956 r. Na podstawie rejestru do 13 czerwca 1966 r. zgromadzono w placówce filialnej 3000 egzemplarzy książek.

15 czerwca 1966 r. odnotowano datę założenia II Księgi inwentarzowej, jeszcze wówczas Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Luborzycy. Księga nagromadziła do roku 1984 kolejnych 6000 egzemplarzy książek.

Sytuacja lokalowa z perspektywy 54 lat ulegała trzykrotnej zmianie.

Pierwszym miejscem gdzie zlokalizowano lokal dla Filii Bibliotecznej był prywatny dom państwa Żywotów. Okazały budynek z cegły usytuowany był w miejscu dogodnym i łatwo dostępnym dla mieszkańców – blisko szkoły podstawowej, kościoła, sklepu i drogi lokalnej. Sięgając pamięcią wstecz ( jako młody czytelnik ) na gromadzony księgozbiór przeznaczone były dwa wysokie pomieszczenia, gdzie regały z ustawionymi na nich książkami w systemie numerycznym sięgały pod sufit. Po wejściu, czytelnika ogarniała atmosfera ciszy, tajemniczości i spokoju. Od chwili powstania (świadczą o tym dokumenty, które się zachowały, jak również pamięć mieszkańców ) Filii bibliotecznej, aż do śmierci placówką kierowała pani R. Janicka. Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełniła swoje obowiązki.

Dzienniki z tamtych lat niestety nie zachowały się do chwili obecnej, więc trudno jest ocenić, jak kształtowało się czytelnictwo w tym okresie.Najstarszy skoroszyt alfabetyczny, który obrazuje liczbę czytelników obejmuje lata 1959-1978. Pierwsze zapisy są jednak pokreślone i niekompletne. Dopiero od 1963 r. można odczytać ile osób korzystało z zasobów biblioteki

Z analizy danych wynika, że na przełomie 16 – lat ( 1963 – 1978 ) zanotowano w tym czasie średnio 250 czytelników rocznie. Duża tendencja spadkowa przypadła na lata 1975 – 1978, a co było tego powodem – niewiadomo.

Po śmierci p. Janickiej, lokal biblioteczny został przeniesiony do zabytkowego dworku w Baranówce. Funkcję kierownika w nowym miejscu od września 1978 r. przejęła pani K. Pawłowska. Warunki lokalowe okazały się gorsze w porównaniu do poprzedniego miejsca ponieważ dworek wymagał remontu( Zabytek klasy"O").

Od 1984 r. następuje kolejna zmiana osoby kierującej Filią biblioteki i opieką nad jej zbiorami. Obowiązki te przejmuje K.Lipczyńska. Praca początkowo w przewadze z młodym czytelnikiem jest miła i bardzo odpowiedzialna .

Ciasne,źle oświetlone i zimne pomieszczenia stawiają dodatkowe zadania i starania, aby sytuacja lokalowa mogła ulec zmianie.

Dzięki społeczności lokalnej i dobrej organizacji wielu społecznie udzielających się mieszkańców Baranówki, podjęto wspólne decyzję o budowie tzw. "Budynku wielofunkcyjnego". Już w planach nowej inwestycji zaświeciło zielone światło dla Biblioteki.

Plan zrealizowano i już w 1995 r. Biblioteka przeżywa swoją kolejną przeprowadzkę, tym razem z  perspektywą na rozwój w kierunku nowoczesności.

I tak decyzją nr 68/IKONKA/MP/DSI/04  – zatwierdzono proces komputeryzacji. Decyzja dotyczyła nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadania: "zakup sprzętu teleinformatycznego wspierającego proces informatyzacji kraju poprzez tworzenie i wyposażenie publicznych punktów dostępu do internetu".

Biblioteka dołączyła do nowoczesności z oknem szeroko otwartym na świat.

Historią już o której należy wspomnieć są tzw. punkty biblioteczne. Filia posiadała trzy takowe punkty: w Maciejowicach, Pietrzejowicach i Goszycach. Przy ich współpracy znacznie wzrastała liczba czytelników i wypożyczeń.

 

     Minione 10-lecie (2004- 2014 rok) zarysowało w przeszłości biblioteki w Baranówce kilka znaczących zmian.

     Komputeryzacja zapoczątkowana w 2004 roku przez „Ikonkę”. Służyła głównie użytkownikom. Trzy komputery oblegane były przez młodzież szkolną, która bardzo chętnie korzystała z darmowej możliwości  korzystania z Internetu.

     Z tytułu dużego zainteresowania były zapisy na zeszyt i wyznaczane godziny korzystania. Jedni siedzieli przed monitorami, a inni oblegali zajęte stanowisko i czekali na swoją kolej.
Potrzeby komputeryzacji rosły z dnia na dzień.

     Stanowisko głównego księgowego( rok 2008) i zakup programu „LIBRA STARTER” (rok 2007) wymagało zakupu dla Biblioteki w Baranówce kolejnych komputerów.

     Z chwilą zainstalowania programu bibliotecznego,  placówka rozpoczyna proces elektronicznego katalogowania księgozbioru.

     W 2011 roku budynek wielofunkcyjny po remoncie i modernizacji zostaje oddany do użytku Centrum Kultury i Promocji. Lokalizacja Centrum Kultury i Promocji w budynku gdzie mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, korzystnie wpływa na wzrost czytelnictwa i zainteresowanie książką.

     W roku 2011 biblioteka zakłada swoją stronę internetową www.regal.webd.pl. Jak również wyraźnie zmienia swój wygląd wewnętrzny.  W lokalu, miejsce starych zajmują nowe regały, stoliki, krzesła i szafki.

     W 2013 roku zakupiono kolejny moduł do programu „LIBRA". W tym też roku zakończono wprowadzanie całego księgozbioru, który uzupełniany jest na bieżąco.

     Kolejny etap informatyzacji to 2014 rok. Zakupiono ostatni moduł programu -  „Katalog on-line”, który uruchomiony został  w 2015 roku.

     Rok 2014 ma dla placówki bibliotecznej w Baranówce duże znaczenie ,gdyż Uchwałą Nr XXXV/246/2014  Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6     lutego 2014r. zostaje siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

W 2018 roku (po 10 latach) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranówce przeprowadzono remont lokalu, który przyczynił się do zmiany jego                    dotychczasowego wizerunku.

Rok 2018 - Kolejną innowacją w codziennej pracy Biblioteki jest przejście z programu bibliotecznego Libra 2000 do Libra NET, z czym wiąże się możliwością                      całodobowego korzystania z Katalogu.

Rok 2021 - w listpoadzie tego roku w miejscowości, gdzie mieści się siedziba Biblioteki, zostały nadane nazwy ulic. Z Baranówka 6 zostało zmienione
                   
na ul. Chlebowa 2

KSIĘGOZBIÓR

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Baranówce w 2010 r. posiadała w swoim księgozbiorze około 8500 egzemplarzy książek.

Literatura gromadzona  jest z różnego zakresu i dla wszystkich grup wiekowych. Książki z wolnym dostępem do półek, ułożone są alfabetycznie w/g nazwiska autorów. Istnieje ogólny podział na literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę polską i zagraniczną dla dorosłych, a także dział popularno – naukowy z wyszczególnieniem literatury  encyklopedycznej i słownikowej.

Odbiciem alfabetycznego ułożenia książek na półkach są dwa tradycyjne katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Z uwagi na proces komputeryzacji wdrażany jest katalog online . Czytelnik może korzystać z nagromadzonych dóbr kultury  na miejscu, bądź wypożyczać do domu.

Istotą jest możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki. Każdy, kto zechce może znaleźć w bibliotece coś dla siebie.

Zgodnie z zaleceniem i programem MKiDN biblioteka w ostatnim czasie ukierunkowana jest na zakup nowości czytelniczych.

 

Stan księgozbioru w GBP w Baranówce na koniec 2023 roku wynosił 10113 egz.

GBP w Baranówce

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   10.00 - 18.00
Dwie ostatnie
soboty miesiąca
  9.00 - 13.00

GBP Filia w Kocmyrzowie

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek     10.00 - 14.00
Wtorek   14.00 - 18.00
Środa   14.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 14.00
Piątek   14.00 - 18.00

GBP Filia w Goszczy

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   14.30 - 18.00
Wtorek   10.00 - 13.30
Środa   14.30 - 18.00
Czwartek   10.00 - 13.30
Piątek    14.30 - 18.00

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny