Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

GBP w Kocmyrzowie

Czcionka:

Rys historyczny wsi Kocmyrzów

Dzisiejsza miejscowość Kocmyrzów swoją nazwę zawdzięcza jednemu z pierwszych właścicieli, szlachcicowi Abramowi Kośmierowskiemu herbu „Gryf”.
Pierwsze wzmianki podają jej nazwę jako „Kośmirów”. Nazwa przechodziła przeobrażenia , by wreszcie uzyskać jej dzisiejszą pisownię czyli Kocmyrzów. Jest to podkrakowska wioska leżąca na wschód od Krakowa. Leży na trasie Kraków-Czulice.

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca działa już ponad 55 lat Gminna Biblioteka Publiczna wraz z dwoma Filiami w Baranówce i w Goszczy. Siedzibą Biblioteki Gminnej jest mała Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie. W skład Gminy wchodzi 25 sołectw. Spoglądając na mapę Gminy rozmieszczenie placówek bibliotecznych jest dosyć trafne.

Historia GBP w Kocmyrzowie

Na przełomie 1954/55 r. po likwidacji Gromadzkiej Rady w Ruszczy i przeniesienia jej do Dojazdowa, zmieniła również lokal Gromadzka Biblioteka.

Opiekę nad tą placówką pełniła wówczas Michalina Tarkowska. Biblioteka zorganizowała 4 punkty biblioteczne we wsiach: Kocmyrzów, Sulechów, Węgrzynowice i Krzysztoforzyce.
Biblioteka posiadała wówczas 2753 egzemplarze książek oraz 133 zarejestrowanych czytelników.

W1963r. Gromadzka Biblioteka została przeniesione z Dojazdowa do Kocmyrzowa i mieściła się wtedy przy Prezydium Rady Narodowej. Kierownikiem Biblioteki została miejscowa nauczycielka Leokadia Gierczak. Na miejscu Gminnej Biblioteki w Dojazdowie działał punkt biblioteczny prowadzony przez Michalinę Tarkowską.

W 1967r. kierownictwo Biblioteki Gminnej objęła Janina Dziedzic. Księgozbiór przeniesiono do budynku prywatnego pani Janiny Dziedzic.

W 1977r.gdy zwolnił się lokal po Gromadzkiej Radzie Narodowej, którym był dworek w Kocmyrzowie, umieszczono tam zbiory biblioteczne.
Na terenie Gminy działa wówczas 12 punktów bibliotecznych. Zarejestrowano 731 czytelników.

W1985r. została zatrudniona w bibliotece druga bibliotekarka pani Irena Zębala.

W 1990r. odeszła na zasłużoną emeryturę Pani Kierownik Biblioteki – Janina Dziedzic. Pracująca długie lata i oddana swej profesji pani J.Dziedzic cieszyła się ogólnie dużym autorytetem i sympatią.

W 1991r. funkcję kierownika przejęła pani Irena Zębala , która przy współpracy pani Marii Kwatera pracowała do 2003r. Obecnie stanowisko kierownika Biblioteki Gminnej zajmuje p. Krystyna Lipczyńska.

W 2006r. z przyczyn losowych nastąpiła kolejna przeprowadzka biblioteki. Księgozbiór i całe wyposażenie przeniesione zostało z Zabytkowego Dworku do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie.

Rok 2012

Wykonany został niezbędny remont. Odnowiono lokal, wymieniono okna oraz zakupiono nowe wyposażenie do jednego z pomieszczeń. W Bibliotece zrobiło sie jasno i przestronnie.

Rok 2013

Biblioteka po raz kolejny bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek".

Udało się również i w tym roku otrzymać pomoc z Urzędu Pracy w osobie stażysty.

Rok 2014 -Październik

Filia GBP i świetlica wiejska funkcjunują w wyremontowanym obiekcie, zaadaptowanym na ich potrzeby w budynku dawnej szkoły.

Zmienił się on nie do poznania i powstały przy nim plac zabaw będzie stanowił ogólnodostępny kompleks i estetyczne miejsce w środku wsi.

W budynku, pomalowano sale wymieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację, wykonano instalację grzewczą.

Biblioteka odnowiła i doposażyła drugie pomieszczenie biblioteki.

Zmienił się zupełnie wizerunek tego miejsca, czego dowodem są pozytywne opinie czytelników.

Rok 2018

Przejście z programu bibliotecznego LIBRA 2000 do Libra Net, dzięki któremu można korzystać z Katalogu całodobowo.

KSIĘGOZBIÓR

W zbiorach każdej biblioteki zawarty (zgromadzony) jest potężny potencjał wiedzy z najrozmaitszych (różnorodnych) dziedzin. Do celów informacyjnych szczególnie
przydatny jest wyodrębniony w każdej placówce ”podręczny księgozbiór”. W jego skład wchodzą: encyklopedie, słowniki, kompedia wiedzy, informatory.
Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Biblioteka publiczna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin nauki,służące kształceniu ogólnemu i zawodowemu ,a także rozrywce społeczeństwa. (Zrąb)Największą jednak część księgozbioru stanowi literatura piękna dla dzieci,młodzieży i dorosłych. Książki umieszczone są na półkach w porządku alfabetycznym w/g nazwiska autora.

Biblioteka gromadzi i udostępnia lit.naukową i fachową z zakresu: Filozofii, psychologii,socjologii,religii,etyki,ekonomii,polityki,przyrody,geologii,rolnictwa,
zoologii,medycyny,fizyki,matematyki,techniki,astronomii,geografii,historii,sztuki i kultury,sportu.

 

Stan księgozbioru w GBP Filia w Kocmyrzowie na  koniec 2023 roku wynosił 8795 egzemplarzy.

GBP w Baranówce

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   10.00 - 18.00
Dwie ostatnie
soboty miesiąca
  9.00 - 13.00

GBP Filia w Kocmyrzowie

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek     10.00 - 14.00
Wtorek   14.00 - 18.00
Środa   14.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 14.00
Piątek   14.00 - 18.00

GBP Filia w Goszczy

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   14.30 - 18.00
Wtorek   10.00 - 13.30
Środa   14.30 - 18.00
Czwartek   10.00 - 13.30
Piątek    14.30 - 18.00

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny